Home Numeroarhetipuri

Numeroarhetipuri

„Numerologia este știința ocultă care se ocupă cu studiul calitativ al numerelor, și nu de cel cantitativ, cu care se ocupă matematica” (Anatol Basatab)

De aici pornind, vom înțelege că numerologul este specialistul care știe să vadă dincolo de număr, respectiv valoarea simbolică, valoarea calitativă a acestuia,  cifrul, așa cum spune însăși etimologia cuvântului „cifră”, acesta însemnând o forță, o înzestrare, o pulsiune a vieții.

Numerologia este o cercetare desfășurată asupra vibrațiilor, iar cifrele de la 1 la 9 reprezintă un set, un ciclu complet de vibrații.

Calculul numerologic este unul complex, pe paliere multiple, și folosește 9 arhetipuri ( 1 – 9) și zece simboluri (1 – 9 și 0). Arhetipurile vorbesc despre caracteristici, atribute, trăsături, potențialuri și manifestări care creează comportamente specifice. Dintre acestea, regăsești aici câteva cuvinte cheie pentru familiarizare:

  1. Inițiativă, pionierat, început, dinamism, energie, curaj, caracter, egocentrism, conducere
  2. Asociere, colaborare, parteneriat, negociere
  3. Cercetare, curiozitate, sociabilitate, rețea, comunicare, exprimare, bucurie de viață
  4. Regulă, temeinicie, (auto)disciplină, cadru, lege, tradițional, realizare, concret, material, structură
  5. Risc, joc, flexibilitate, schimbare, scenă, mobilitate, expansivitate, vizionarism, libertate, nonconformism
  6. Responsabilitate, armonie, familie, ocrotire
  7. Reflecție, analiză, studiu, cunoaștere, spiritualitate
  8. Autoritate, stăpânire de sine, sacrificiu, poziție socială, putere, bani
  9. Devotament față de scopul superior, vocație, ideal, altruism